Informacje


Obszary tematyczne:

Przygotowanie odpadów do termicznego przekształcania:

 • właściwości fizykochemiczne odpadów pod kątem ich wykorzystania w procesach termicznego przekształcania,
 • procesy suszenia odpadów,
 • procesy formowania paliw z odpadów.

Termiczne przekształcanie odpadów:

 • termiczne przekształcanie frakcji nadsitowej z procesu segregacji odpadów komunalnych,
 • zastosowanie paliw alternatywnych w energetyce i ciepłownictwie,
 • poprawa efektywności wytwarzania energii z odpadów,
 • modernizacja siłowni parowych obiektów energetycznych w celu dostosowania do energetycznego zagospodarowania paliw z odpadów,
 • zgazowanie paliw z odpadów zintegrowane z produkcją energii.

Uboczne produkty termicznego przekształcania odpadów:

 • zastosowanie ubocznych produktów termicznego przekształcania odpadów w przemyśle materiałów budowlanych,
 • monitoring emisji substancji szkodliwych do otoczenia wraz z oceną oddziaływania na środowisko,
 • ograniczenie emisji pyłów, metali ciężkich oraz zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z procesów termicznego przekształcania odpadów,
 • zagospodarowanie ubocznych produktów oczyszczania spalin z termicznego przekształcania odpadów.

dr Łukasz Smędowski
IChPW
322710041
dr inż. Teresa Kordas
IChPW
+48326216225
mgr inż. Nina Bątorek-Giesa
IChPW
+48326216212
mgr Roksana Muzyka
IChPW
+48326216214
prof. nadzw. dr hab. inż. Jarosław Zuwała
IChPW
+48322715152
dr inż. Teresa Topolnicka
IChPW
+48326216256
mgr inż. Mariusz Mastalerz
IChPW
+48326216243
dr inż. Katarzyna Matuszek
IChPW
+48326216331
mgr inż. Piotr Hrycko
IChPW
+48326216316
dr inż. Bartosz Mertas
IChPW
+48326216244
mgr inż. Magdalena Winkler
IChPW
+48326216226